Bílaleigur

 

Margir kjósa að leigja sér bíl þegar dvalið er erlendis enda býður það upp á mikið frelsi að geta keyrt þangað sem maður vill á eigin vegum. Yfirleitt eru slíkir bílar pantaðir fyrirfram á netinu, og gildir þá sama reglan og venjulega, þ.e. að mikilvægt er að kynna sér viðkomandi bílaleigu. Þá eru einnig ýmis atriði sem hafa þarf í huga þegar bíll er tekinn á leigu, en því miður kemur stundum fyrir að neytendur fái óvænta reikninga vegna skemmda á bílnum eftir að heim er komið. Nokkuð er um að bílar verði fyrir tjóni sem er ekki tryggt, svo sem vegna öskufoks eða sandstorms, og er því afar mikilvægt að lesa smáa letrið í samningunum vel og kanna hvort í boði séu einhvers konar viðbótartryggingar og hvort borgi sig að kaupa þær. Þá þarf einnig að hafa í huga að umferðarreglur, eins og t.a.m. reglur um hámarkshraða, geta verið mismunandi milli landa.

 

Við pöntun

 • Athugaðu vel hvað er innifalið í verðinu. Gættu sérstaklega að því hvort öll gjöld og skattar eru innifalin. Þegar neytendur skoða hagstæðustu verðin á bílaleigubílum á netinu eru uppgefin verð oft miðuð við lágmarksupphæð án trygginga og aukabúnaðar.
 • Athugaðu hvað sá aukabúnaður (barnabílstólar o.s.frv.) sem þú þarft á að halda á meðan leigu stendur kostar.
 • Athugaðu vel hvernig eldsneytismálum er háttað hjá viðkomandi bílaleigu. Hjá sumum bílaleigum, sérstaklega erlendis, er gert ráð fyrir að leigutaki skili bílaleigubílnum án þess að fylla hann af eldsneyti. - „Collect Full Return Empty Policy“ – Þá er leigutaki einfaldlega rukkaður um heilan tank óháð því hve mikið eldsneyti er á bílnum við skil.
 •  „Collect Full Return Full Policy“ – Bifreiðinni skal skilað með fullum tanki. Ef tankur er ekki fullur er leigutaki rukkaður um það eldsneyti sem upp á vantar, ásamt áfyllingargjaldi (e. fill up fee).
 • Athugaðu hvaða skilmálar gilda um afpöntun. Það er fátt leiðinlegra en að lenda í því að óvæntar aðstæður leiði til þess að þú þurfir að fresta fríinu og þurfa að auki að greiða fyrir leigu á bílaleigubíl sem aldrei verður notaður.
 • Athugaðu allar takmarkanir á leigusamningnum. Stundum er sett hámark á kílómetrafjölda eða reglur um til hvaða landa heimilt er að ferðast til á bílaleigubílnum.
 • Athugaðu hvort að bílaleigan fari fram á að ökumenn leigubifreiðarinnar séu með alþjóða ökuskírteini meðferðis.

Móttaka bílaleigubíls

 • Ef þú bókaðir bílaleigubílinn á netinu er ráðlegt að hafa meðferðis útprentun af bókuninni.
 • Þegar þú undirritar bílaleigusamning á staðnum skaltu ganga úr skugga um að skilmálar samningsins séu þeir sömu og á bókuninni sem þú hefur þegar gert. Mikilvægt er að fá afrit af samningnum og geyma hann ef eitthvað kemur uppá síðar.
 • Vertu viss um að þú skiljir hvað er innifalið í tryggingunum. Margar bílaleigur bjóða nú þeim sem leigja bíla hér á Íslandi að kaupa sérstaka sand- og öskutryggingu. Yfirleitt falla skemmdir á bifreiðum vegna sand- eða öskustorms ekki undir hinar hefðbundnu tryggingar. Því getur verið ráðlegt fyrir leigjanda að óska eftir slíkum tryggingum, séu þær í boði, ef ætla má að mikið sandfok geti orðið þar sem ætlunin er að aka. Skoðaðu líka skilmála kaskótryggingar, hvað er undanskilið, og hver sjálfsábyrgðin er.
 • Rétt er að kanna hvort þú ert með ferða- eða kortatryggingu sem tekur sérstaklega til leigu á bílaleigubíl. Slíkar tryggingar geta gert aðrar tryggingar óþarfar og í sumum tilvikum getur það skemmt fyrir að taka að auki sérstaka tryggingu hjá bílaleigunni.
 • Spurðu hver stefna fyrirtækisins sé ef bíllinn bilar eða þú lendir í slysi á bílnum.
 • Skoðaðu bílinn með starfsmanni til að athuga hvort það séu einhverjar skemmdir á honum við móttöku. Séu skemmdir á bílnum skaltu gæta þess að þú fáir skriflega yfirlýsingu, undirritaða af starfsmanni, um að skemmdirnar hafi verið til staðar þegar þú leigðir bílinn. Athugaðu sérstaklega ástand dekkja, og hvort þau eru óhóflega slitin þannig að aukið geti hættu á óhöppum. Taktu ljósmyndir af bílnum sérstaklega skemmdum ef einhverjar eru.

Á meðan á leigu stendur

 • Athugaðu vel hvernig eldsneyti bíllinn gengur fyrir. Ef sett er bensín á dieselbíl, eða diesel á bensínbíl eru líkur á að bíllinn skemmist.
 • Ef bíllinn bilar skaltu hafa samband við bílaleiguna strax og fylgja leiðbeiningum hennar. Ekki fara sjálf/ur með bílinn á verkstæði án samþykkis bílaleigunnar.
 • Ef þú lendir í óhappi á bílnum skaltu rita niður nöfn og heimilisföng allra þeirra sem tengdust slysinu. Ef það verða slys á fólki, eða ágreiningur er um sök skaltu hringja á lögregluna.

Við skil á bílaleigubíl

 • Reyndu að skila bílaleigubílnum á opnunartíma bílaleigunnar. Þá hefur þú möguleika á að vera við skoðun á bílnum og getur andmælt ef því er haldið fram að þú hafir valdið skemmdum.
 • Starfsmaður bílaleigunnar ætti að gefa út yfirlýsingu um ástand bílaleigubílsins við skil. Bæði þú og starfsmaðurinn ættuð að undirrita hana. Ráðlegt er að geyma eintakið!
 • Ef þú þarf að skila bílaleigubíl utan opnunartíma bílaleigunnar skaltu gæta þess að leggja honum í rétt stæði. Einnig getur verið ráðlegt að taka myndir af ástandi bílsins, þá helst með dagsetningu og kílómetrastöðu, til að sanna að bílnum hafi verið skilað í góðu ásigkomulagi.
 • Á Íslandi hafa margar bílaleigur þann háttinn á að gefa ekki út fullnægjandi yfirlýsingu um gott ástand bifreiðar fyrr en þrif á henni hafa farið fram. Yfirleitt er þó hægt að bíða á meðan þrifin fara fram og fara svo yfir ástandið með starfsmanni bílaleigunnar.

Leiga á bíl í Evrópu

Ef neytendur lenda í vandræðum vegna bílaleigu erlendis og hafa reynt sjálfir að komast að samkomulagi við bílaleiguna án árangurs geta þeir leitað til Evrópsku neytendaaðstoðarinnar á Íslandi, sem fær fjölmörg mál sem varða bílaleigu til meðferðar. Evrópska neytendaaðstoðin er hluti af samstarfsneti ECC-Net, sem starfrækt er í öllum aðildarríkjum EES, og lendi íslenskur neytandi t.a.m. í vandræðum vegna bílaleigu á Spáni vinna íslenska og spænska ECC-stöðin saman að lausn málsins. Neytendasamtökin hýsa Evrópsku neytendaaðstoðina og það kostar ekkert að leita til hennar.
Heimild Neytendasamtökin - ns.is

 

Kaskótrygging / Collision damage waiver insurance CDV/LDV á ensku á bílaleigubílum

Flestar leigur innihalda Collision Damage Waiver eða (CDW) (kaskó trygging með sjálfsábyrgð). Ef þessi trygging er ekki innifalin í verðinu þá getur þú keypt hana þegar bíllinn er tekinn

Mikilvægt er að taka CDW (kaskótryggingu) ef hún er ekki innifalin í verðinu er það á þína ábyrgð að greiða allan kostnað ef um tjón er að ræða hvort sem þú ert í rétti eða ekki. 

Tryggingar í kreditkortinu

Korthafar greiðslukorta eru í mörgum tilfellum með innifalið í kortinu kaskó tryggingu fyrir bílaleigubíla erlendis. Gott er að kynna sér vel hvaða tryggingu þitt kort býður upp á en hægt er að nálgast upplýsingar um hvert kort fyrir sig inni á vefsíðum bankanna:

https://www.arionbanki.is/einstaklingar/kort/kreditkort/

https://www.islandsbanki.is/is/flokkur/kort/kreditkort-einstaklingar

https://www.landsbankinn.is/einstaklingar/greidslur/kreditkort/tryggingar/

 

Fróðleiks og reynslusaga af íslenskum ökumanni erlendis með kaskótryggingu

Ég ók á löglegum hámarkshraða, 110 km/klst (70 mph) á hraðbrautinni í Michigan-fylki í Bandaríkjunum á bílaleigubíl og átti mér einskis ills von þegar dádýr hljóp skyndilega út í veginn fyrir framan mig. Það var of seint að bremsa. Höggið var mikið þegar dádýrið lenti á bílnum, en sem betur fer lenti það á fremra horni bílsins og kastaðist svo af því í stað þess að lenda beint á framrúðunni. Ég náði að aka bílnum út í vegkant og stoppa þar. Fjölskyldan var öll í bílnum, kona og barn, og voru þau bæði ómeidd en tjónið á bílnum var mikið. Skrýtið hljóð kom frá vélinni og vökvi lak úr henni. Ég hringdi í lögregluna (sem kom innan fárra mínútna), í bílaleiguna (sem sendi dráttarbíl), og í systur mína, sem sótti okkur.
Nokkrum vikum síðan fékk ég reikning frá bílaleigunni fyrir viðgerð á bílnum. Hún kostaði allt í allt meira en $3000.
En ég þurfti ekki að borga – það var jafnvel engin sjálfsábyrgð. Af hverju? Ég var búinn að kynna mér vel bílatryggingar áður en ég leigði bílinn. Ég þekkti reglurnar og fylgdi þeim.
Þessi óskemmtilega reynsla undirstrikaði hvers vegna fólk ætti aldrei að sleppa kaskótryggingu á bílaleigubílum og ég endurtek – aldrei. Bílar eru ávallt leigðir með lágmarksábyrgðartryggingu, sem bætir tjón á öðru fólk og eignum annarra. En það þarf að kaupa aukatryggingu til að bæta það tjón sem verður á bílaleigubílnum sjálfum. Þessi trygging heitir kaskótrygging bílaleigubíls á íslensku (og oftast “collision damage insurance” á ensku). Án hennar tekur þú alla ábyrgð á verðmæti bílsins á þig, jafnvel þó að slysið sé ekki þér að kenna, eins og var í mínu tilfelli. (Það er ekki óalgengt að dádýr séu úti á vegum á þessum slóðum.)

Það eru tvær leiðir til að fá kaskótryggingu / collision damage insurance á bílaleigubílum.
1.  Kaupa kaskótrygginguma hjá bílaleigunni, en hún er töluvert dýr (algengt er að borga a.m.k. US$10/€10 á dag). 
2.  Er að borga bílaleiguna með kreditkorti sem innifelur ókeypis kaskótryggingu fyrir bíla. Á Íslandi er það einungis kreditkort sem hafa dýrara árgjald sem bjóða upp á þessi aukahlunnindi. Greiðirðu bílaleiguna með slíku kreditkortu þá þarftu að afþakka, skriflega, trygginguna sem bílaleigan býður. Þetta gerði ég og eftir slysið setti ég mig strax í sambandi við kreditkortafyrirtækið sem hjálpaði mér með því að skila inn öllum pappírum sem þurfti. Það liðu þrír mánuðir áður en allri skriffinnskunni var lokið en en hún var ekki svo erfið þótt hún tæki langan tíma og mjög gott að þurfa ekki að borga krónu.

Dýrasti þáttur í slysinu var simtölin! Ég var enn ekki búinn að kaupa bandarískt símkort (ég hafði ekki búist við að þurfa það strax). Fjórtán mínútur á tali með bílaleigunni og systur minni, úr íslenska númerinu, kostuðu meira en 6.000 kr.

 

 

http://fib.is/myndir/PHV_hertz.jpg

Allt að 20% FÍB afsláttur hérlendis 

 

Setja þarf inn bókunarkóða: fibu og framvísa gildu FÍB félagsskírteini þegar bíll er sóttur.

Bóka Hertz bíl innanlands

 

 

10% FÍB afsláttur erlendis

 

Setja þarf inn bókunarkóða: 522587 og framvísa gildu FÍB félagsskírteini þegar bíll er sóttur.

Bóka Hertz bíl erlendis