Skilmálar Vegbót

 1. Skilmálar þessir gilda um allar tilkynningar sem berast í gegnum „Vegbót“ tilkynningargátt Félags íslenskra bifreiðaeigenda (FÍB).
 2. Veghaldari er sá sem hefur veghald með höndum hverju sinni, skv. vegalögum nr. 80/2007
 3. FÍB sér um rekstur á tilkynningagátt vegna frávika sem snúa að umferðamannvirkjum eins og götum, stígum, lýsingu og merkingum. FÍB, er ábyrgðaraðili við vinnslu persónuupplýsinga, sem verða til við notkun tilkynningargáttar.
 4. Staðsetning fyrir hverja tilkynningu er skráð handvirkt eða með staðsetningarbúnaði snjalltækis.
 5. Innsendar tilkynningar eru sendar áfram með tölvupóst á veghaldara.
 6. FÍB ábyrgist ekki bilanir eða villur sem geta komið upp á vefsíðu eða tölvubúnaði félagsins sem geta stöðvað eða tafið afhendingu tilkynninga.
 7. FÍB ábyrgist ekki að tilkynningar berist viðeigandi veghaldara eða hvort veghaldari sinni innsendri tilkynningu.
 8. FÍB ber á engan hátt samábyrgð með veghaldara og ábyrgist því ekki tjón sem hafa orðið eða verða til eftir að tilkynningu hefur verið skilað inn.
 9. FÍB hvetur notendur til að hafa beint samband við veghaldara sé einhver vafi um að tilkynning hafi ekki borist eða tilkynningu ekki sinnt.
 10. FÍB fylgir tilkynningum ekki eftir nema tilefni þyki til.
 11. Ef tilkynnt frávik, sbr. 3. tl., hefur valdið eignatjóni eða líkur á því skal hafa beint samband við veghaldara, enda er tilkynningum inn á Vegbót eingöngu ætlað að gera veghaldara viðvart um frávik.
 12. Ef tilkynnt frávik hefur valdið eða líkur á að geti valdið slysum skal tafarlaust hafa samband við Neyðarlínuna í 112.
 13. FÍB áskilur sér rétt til að áframsenda á þriðja aðila Staðsetningaupplýsingar, viðbótaupplýsingar í „annað“ reit og innsendar myndir.
 14. FÍB áskilur sér rétt til að hafa samband við notenda byggt á þeim upplýsingum sem hann hefur skráð inn.
 15.  FÍB er umhugað um persónuvernd og vernd persónuupplýsinga. Við stofnun aðgangs og notkun á tilkynningargátt er unnið með nafn notanda, kennitölu, símanúmer, tölvupóstfang, bílnúmer, staðsetningu og eftir atvikum ljósmyndir. Öll vinnsla persónuupplýsinga, þ.m.t. öflun, skráning, vistun, miðlun og meðferð þeirra á vegum FÍB, lýtur lögum nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga og öðrum reglum sem settar hafa verið á grundvelli persónuverndarlaga. FÍB aflar, skráir, vistar og miðlar upplýsingum í þeim tilgangi að geta veitt notenda aðgang að Vegbót og þjónustu sem felst í notkun hennar, til að gera notanda kleift að nota tilkynningargátt og til að geta haldið utan um notkunarsögu í gáttinni. Þá mun FÍB nota upplýsingarnar til að geta sett sig í samband við notanda, þ.á.m. til að tilkynna notanda um breytingar á Vegbót, svo sem á virkni eða stillingum. FÍB mun ekki nota upplýsingarnar í öðrum tilgangi án þess að afla sérstaklega samþykkis notanda fyrir slíkri vinnslu.
 16. Með því að stofna aðgang að Vegbót og skrá inn umbeðnar persónuupplýsingar staðfestir notandi um leið að hann sé samþykk(ur) því að skráðar persónuupplýsingar séu vistaðar í gagnagrunni FÍB og að heimilt sé að vinna þær í samræmi við þessa skilmála. Vinnsla persónuupplýsinga sem nauðsynleg er vegna notkunar á tilkynningargátt, þ.m.t. söfnun, skráning, vistun og miðlun framangreindra persónuupplýsinga byggir á samþykki notenda við skilmálunum. Heimild til þessa er í 2. tl. 9. gr. persónuverndarlaga. Um réttindi skráðra einstaklinga, varðveislutíma persónuupplýsinga og öryggi þeirra vísast að öðru leyti til persónvuerndarstefnu FÍB.
 17. FÍB áskilur sér rétt til að vinna með og greina ópersónugreinanlegar upplýsingar um notkun notanda á Vegbót í rannsóknar- og forvarnarskyni.