Skilmálar FÍB félagsaðildar

 1. Þín félagsaðild
  1. Félagsaðild er persónubundin við skráðan félaga.
  2. Aðildað FÍB veitir aðgang að víðtækri þjónustu, vörum, afsláttum og fríðindum.
  3. Þegar árgjald hefur verið greitt fær FÍB félagi sent félagsskírteini sem staðfestir félagsaðild og veitir aðgang að þjónustu félagsins
  4. Innifalið í aðild að FÍB er m.a.:
   • Lögfræðiráðgjöf.
   • Tækniráðgjöf.
   • Aðgangur að FÍB Aðstoð sem innifelur m.a. dekkjaskipti, startaðstoð, eldsneytisaðstoð og dráttarþjónustuí samræmi við skilmála.
   • FÍB Aðstoð svarar allan sólarhringinn í síma 5 112 112.  365 daga ársins
   • Eldsneytisafsláttur.
   • Hagsmunagæsla–sanngjörn skattheimta, öruggari og betri vegir og aukið umferðaröryggi.
   • Aðhald vegna eldsneytisverðs, bílatrygginga, reksturs heimilisbílsins o.fl.
   • Neytendavernd.
   • FÍB Blaðið–prentað tímarit með upplýsingum og fróðleik fyrir vegfarendur.
   • Viðamikið afsláttarnetá Íslandiog afsláttarhandbók.
   • Margvíslegir afslættir af vörum og þjónustuí útlöndum.
   • Umtalsverðir afslættir í vefverslun FÍB ogaf vörum á skrifstofu félagsins.
   • Hagnýt ráðgjöf um eign og rekstur heimilisbílsins á skrifstofu FÍB.
   • Hjálparnet bifreiðaþjónustuaðila um land allt.
   • Netklúbbur FÍB, tilboð, neytendakannanir, afsláttarkjör, fréttir o.fl.
   • Aukaaðild fyrir fjölskyldumeðlimi,með sama heimilisfang,gegn hálfu félagsgjaldi.
   • Gæðakannanir á bílum, hjólbörðum, barnaöryggisbúnaði o.fl.
 2. Félagsgjald og gildistími
  1. Félagsaðild er ótímabundin og endurnýjast árlega komi ekki til uppsagnar.
  2. Félagsaðild er gild frá greiðsludegi og eitt ár fram í tímann.
  3. Stjórn FÍB ákveður upphæð árlegs félagsgjalds.
  4. Félagsgjald komandi árs er auglýst á heimasíðu FÍB (áður en nýtt ár gengur í garð)
  5. Félagi skal tilkynna úrsögn úr FÍB með sannanlegum hætti í síðasta lagi einum mánuði fyrir inngöngumánuð hans og tekur úrsögnin gildi þegar félagsári skuldlaus félaga lýkur eða strax ef félagi óskar þess

 

PERSÓNUVERNDARSTEFNA FÍB - FÉLAGS ÍSLENSKRA BIFREIÐAEIGENDA

 

I.            ALMENNT

Persónuvernd þín skiptir FÍB miklu máli. Stefna þessi tekur til persónuupplýsinga hvort sem þeim er safnað og þær varðveittar með rafrænum hætti, á pappír eða með öðrum sambærilegum hætti. Stefnan tekur til skráningar, vörslu og vinnslu á persónuupplýsingum sem falla undir stefnuna. Stefnan er aðgengileg á heimasíðu FÍB.

 

II.            PERSÓNUVERNDARLÖGGJÖF

Um meðferð persónuupplýsinga gilda lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, nr. 90/2018, eins og þau eru á hverjum tíma Taka lögin m.a. á vinnslu, vörslu og miðlun persónuupplýsinga.

 

III.            ÁBYRGÐ

FÍB ber ábyrgð á skráningu persónuupplýsinga og meðferð þeirra upplýsinga í starfsemi sinni. FÍB er með aðsetur að Skúlagötu 19, 101 Reykjavík, er löglegur stjórnandi persónuupplýsinga sem þú veitir félaginu. Hægt er að hafa samband við okkur að Skúlagötu 19, eða með því að senda skriflega fyrirspurn á personuvernd@fib.is.

 

IV.            SÖFNUN OG NOTKUN

Samkvæmt gildandi lögum um persónuvernd og eftir atvikum að fengnu samþykki frá þér, getum við og þjónustuveitendur okkar (sem gætu komið fram fyrir hönd fyrirtækisins) safnað eftirfarandi persónuupplýsingum um þig:

 

-   til þess að svara spurningum þínum og athugasemdum; nafn þitt, símanúmer og netfang

-   vegna sölu á vöru og þjónustu sem við bjóðum upp á; nafn þitt, kennitölu, símanúmer, heimilisfang, netfang, dulkóðað númer kreditkorts, bankaupplýsingar.

-   til að geta veitt þér kost á að taka þátt í könnunum, kynningarherferðum með verðlaunum, keppnum og öðrum kynningum og eða til að geta sent þér kynningarefni, tilboð eða sérsniðnar auglýsingar; nafn þitt, heimilisfang, símanúmer og netfang, fæðingardag og aldur með þínu samþykki

-    til að geta gert þér kleift að nota vef- og samfélagsmiðlasíður okkar;  nafn þitt og netfang með þínu samþykki

-   um ferðir þínar í þjónustubifreið með notkun ökurita, svo sem staðsetningu og hraða.

-   upplýsingar kunna að safnast sjálfkrafa s.s. þegar þú heimsækir heimasíður okkar, t.d. IP-tala þín og upplýsingar um tölvukerfið sem er notað. Einnig eru skráðar upplýsingar um hvernig þú notar heimasíðu okkar. Þessum upplýsingum er safnað með notkun vafrakaka (e. Cookies) en nánari upplýsingar um vefkökur má finna hér neðar (sjá undir Vafrakökur).

 

V.            MIÐLUN

Við seljum aldrei persónuupplýsingar um þig. Við miðlum aldrei persónuupplýsingum til þriðja aðila án þess að samþykki þitt fyrir miðluninni liggi fyrir (sem þér er frjálst að hafna) nema þar sem okkur er það skylt samkvæmt lögum eða í þeim tilvikum sem talin eru upp í IV. kafla eða í næstu málsgrein.

 

Okkur er heimilt að miðla persónuupplýsingum til þriðja aðila (vinnsluaðila) sem er þjónustuveitandi, umboðsmaður eða verktaki okkar í þeim tilgangi að ljúka við verkefni eða veita þér þjónustu eða vöru sem þú hefur beðið um eða samþykkt. Okkur er einnig heimilt að deila upplýsingum með vinnsluaðilum þegar það er nauðsynlegt til að vernda brýna hagsmuni. Við deilum einnig upplýsingum, í tölfræðilegum tilgangi, með vinnsluaðilum sem vinna með okkur við gæða- og markaðsstarf. Við afhendum vinnsluaðilunum einungis þær persónuupplýsingar sem eru nauðsynlegar fyrir þá í framangreindum tilgangi og gerum við þá samning þar sem þeir undirgangast skyldu um að halda upplýsingum um þig öruggum og nota þær einungis í framangreindum tilgangi.

 

Þá er athygli þín vakin á að allt efni sem þú birtir eða deilir á samfélagsmiðlasíðum okkar eru opinberar upplýsingar. Athygli þín er vakin á að með því að tengja saman síðureikning þinn og samfélagsmiðlareikninginn þinn gefur þú okkur leyfi til að deila upplýsingum með veitanda samfélagsmiðlaþjónustunnar og notkun þeirra upplýsinga sem við deilum stjórnast af stefnu samfélagsmiðilsins um persónuvernd. Ef þú vilt ekki að persónuupplýsingum þínum sé deilt með öðrum notendum eða með veitanda samfélagsmiðlaþjónustunnar, skaltu ekki tengja samfélagsmiðlareikninginn þinn við síðureikninginn eða deila efni inn á samfélagsmiðla frá síðunni.

 

VI.            ÞRIÐJU AÐILAR

Persónuverndarstefnan nær ekki til upplýsinga eða vinnslu þriðju aðila en við höfum enga stjórn á né berum ábyrgð á notkun, birtingu eða öðrum verkum þeirra. Við hvetjum þig því til að kynna þér persónuverndarstefnu þriðju aðila, þ. á m. vefhýsingaraðilum þeirra síðna sem geta vísað á okkar, hugbúnaðarfyrirtækja á borð við Facebook, Apple, Google og Microsoft ásamt þeirri greiðsluþjónustu sem þú kýst að nota.  

 

VII.            VERNDUN

FÍB leggur mikla áherslu á að vernda vel allar persónuupplýsingar og hefur því á að skipa innra eftirlitskerfi sem á að tryggja að ávallt séu gerðar viðeigandi tæknilegar og skipulagslegar  öryggisráðstafanir.

 

Við munum tilkynna þér án ótilhlýðilegrar tafar ef það kemur upp öryggisbrot er varðar persónuupplýsingarnar þínar sem hefur í för með sér mikla áhættu fyrir þig. Með öryggisbroti í framangreindum skilningi er átt við brot á öryggi sem leiðir til óviljandi eða ólögmætrar eyðingar persónuupplýsinga eða að þær glatist, breytist, verði birtar eða aðgangur veittur að þeim í leyfisleysi.

 

Athygli þín er þó vakin á því að þú berð ábyrgð á persónuupplýsingum, t.d. nafni, kennitölu og mynd, sem þú kýst að deila eða senda á almennum vettvangi t.d. í gegnum, spjallrás.

 

Okkar vefsíður nota SSL skilríki sem þýðir að gagnaflutningar til og frá síðunum er dulkóðaður og því öruggari. SSL skilríki varna því að þriðji aðili komist yfir gögn sem eru send í gegn um vefinn til dæmis þegar sendar eru fyrirspurnir og þjónustupantanir af vefsvæðinu.

 

Við viljum einnig taka fram að gagnaflutningur á internetinu er aldrei fullkomlega öruggur. Þér er því bent á að láta okkur umsvifalaust vita ef þú telur hættu á að tilteknar upplýsingar sem þú hefur gefið okkur séu í hættu.

 

VIII.            VARÐVEISLA

FÍB reynir eftir fremsta magni að halda persónuupplýsingum um þig nákvæmum og áreiðanlegum og uppfærir þær eftir þörfum. Við geymum persónupplýsingarnar þínar í þann tíma sem er nauðsynlegur til að uppfylla markmið þessarar stefnu um persónuvernd nema lengri geymslutíma sé krafist eða hann leyfður skv. lögum. Ef möguleiki er á að persónuupplýsinganna kunni að vera þörf síðar til að uppfylla lagaskyldur, t.d. gagnvart skattyfirvöldum, eða til að höfða eða verjast réttarkröfu, munum við taka afrit af hlutaðeigandi persónuupplýsingum og varðveita þær á öruggu formi eins lengi og nauðsyn ber til.

 

IX.            RÉTTINDI ÞÍN

Þú átt rétt á og getur óskað eftir að FÍB veiti þér upplýsingar um þær persónuupplýsingar sem fyrirtækið býr yfir sem og um vinnslu og meðferð upplýsinga um þig.

 

Þú átt rétt á því í vissum tilvikum að persónuupplýsingar um þig séu leiðréttar eða þeim eytt, t.d. ef upplýsingarnar eru ekki lengur nauðsynlegar í þágu þess tilgangs sem þeirra var upphaflega aflað í.

 

Beiðni þín verður tekin til greina og þér afhentar upplýsingarnar (þegar það á við) innan hæfilegs tíma, þó með þeim takmörkunum sem réttindi og frelsi annarra gera, þ.m.t. viðskiptaleyndarmál og hugverkaréttindi. Þér verður tilkynnt og gefin skýring ef töf verður á afgreiðslu eða ef ekki er unnt að verði við beiðninni að fullu eigi síðar en mánuði frá móttöku hennar. Þú getur kvartað til Persónuverndar ef við neitum að afhenda þér ákveðnar upplýsingar.

 

BREYTINGAR

Persónuverndarstefnan er endurskoðuð reglulega og kann því að taka breytingum. Þér er því ráðlagt að kynna þér persónuverndarstefnuna reglulega en breytingar á stefnunni öðlast gildi við birtingu á heimasíðu fyrirtækisins; www.fib.is.

 

  VAFRAKÖKUR

Vafrakökur (e. cookies) eru smáar textaskrár sem vefsíður koma fyrir á tölvu þinni, síma eða snjalltæki þegar þú heimsækir þær. Vafrakökur eru almennt notaðar til að bæta viðmót og notendaupplifun vefsíðunnar. Einnig til þess að vefsíðan muni mikilvægar upplýsingar frá fyrri heimsóknum þínum. Vafrakökur eru öruggar, þær innihalda ekki kóða og geta ekki verið notaðar til komast inn í tölvuna þína. 

 

 Af hverju notar FÍB vafrakökur? 

 Við notum vafrakökur til mælinga á heimsóknum á heimasíðu okkar. Umferð á vefinn eru mæld með Google Analytics. Það þýðir að skráður er tími og dagsetning heimsókna á vefinn, IP tölur þeirra sem heimsækja hann og frá hvaða vefsíðu heimsóknir koma, tegund vafra og stýrikerfis og hvaða leitarorð notendur nota til að komast á vefinn sem og til að finna efni innan hans. Vafrakökur eru notaðar í margvíslegum tilgangi eins og til dæmis að muna hvað notandi hefur valið í bókunarvél á meðan hann er tengdur vefsvæðinu, þær kunna einnig að vera notaðar í öryggisskyni. Lotukökur eyðast þegar notandi fer af vefsvæði og eru því ekki vistaðar til lengri tíma. Viðvarandi vafrakökur vistast á tölvu notanda og muna val eða aðgerðir notanda á vefsvæði. Engar tilraunir eru gerðar til að tengja heimsókn við persónugreinanlegar upplýsingar. 

 

HVERNIG ER HÆGT AÐ EYÐA VAFRAKÖKUM? 

Allir vafrar bjóða upp á takmörkun á notkun á vafrakökum, eins er mögulegt að slökkva á þeim í stillingum vafrans. Ólíkt er eftir vöfrum hvernig þetta er gert en leiðbeiningar má finna í hjálparvalmöguleika í vafranum sem þú notar. Einnig er hægt að eyða þeim vafrakökum sem þegar eru vistaðar hjá þér. Skrefin við að eyða vafrakökum eru ólík eftir vöfrum en leiðbeiningar um slíkt má finna í hjálparvalmöguleika  í vafranum sem þú notar.