67% ferða í Reykjavík eru farnar á bíl

Ferðavenjur Íslendinga voru kannaðar 6. október til 30. nóvember 2022 og var Reykjavíkurskýrslan kynnt í umhverfis- og skipulagsráði í gær. Síðasta ferðavenjukönnun var gerð í október og nóvember 2019.

Notkun á einkabílnum dregst saman á milli ára og er um marktæka breytingu að ræða. Ferðir á reiðhjóli og í Strætó standa í stað en ferðum á tveimur jafnfljótum fjölgar. Notkun rafhlaupahjóla mælist í 2% ferða en slík hjól eru til á a.m.k. 18% heimila Reykvíkinga.

Áhugavert er að skoða niðurstöður eftir aldurshópum. Einkabíllinn er mest notaður í ferðir hjá þeim sem eru 55-64 ára, eða í 80% ferða“. Reiðhjólið er mest notað hjá fólki á aldrinum 26-34 ára, ef frá eru skilin börn 6-12 ára. Börn á aldrinum 6-12 ganga oftar en áður. Það ásamt því að ferðum á hvern borgarbúa fækkar, og að þessi hópur fer í færri tilfellum sem farþegi í einkabíl milli staða, sýnir að börnum sé sjaldnar skutlað á milli staða.

Vísbendingar eru um að æ fleiri séu að losa sig við annan bílinn. Heimili með tvo bíla eru fimm prósentustigum færri í þessari könnun en síðast þegar kannað var árið 2019. Að sama skapi eykst hlutfall heimila með einn bíl. Að meðaltali er einn og hálfur bíll á hverju heimili og 1,7 reiðhjól. Rafhlaupahjól og rafmagnshjól gætu verið

Helstu niðurstöður:

  • 67% ferða í Reykjavík eru farnar á bíl, þar af eru 55% ferða sem bílstjórar. Árið 2019 voru 71% ferða farnar í bíl og 2017 var hlutfallið 73%, þar af voru 57% ferða sem bílstjóri árið 2019 og 58% árið 2017.
  • Fyrir höfuðborgarsvæðið eru 72% ferða farnar á bíl í dag, en var 75-76% árin 2019 og 2017. Ferðir farnar sem bílstjóri á höfuðborgarsvæðinu voru 58% af öllum ferðum í þessari könnun en voru 60-61% árin 2019 og 2017.
  • Ferðum farnar fótgangandi í Reykjavík hefur fjölgað úr 16% árin 2017 og 2019 í 18%, þrátt fyrir innkomu rafhlaupahjóla.
  • Svipuð þróun á höfuðborgarsvæðinu, hlutfall ferða farnar fótgangandi hefur aukist í 15% nú úr 14% árin 2019 og 2017.
  • Bílum á heimili virðist vera að fækka. Í Reykjavík hækkar hlutfall heimila með 1 bíl um 5% stig og hlutfall heimila með 2 bíla minnkar um 5% stig. Hlutfall heimila í Reykjavík með annan fjölda bíla stendur í stað.
  • Á höfuðborgarsvæðinu hækkar hlutfall heimila með einn bíl um 6% stig, hlutfall heimila án bíla hækkar um 1% stig meðan hlutfall heimila með 2 bíla minnkar um 5% stig og heimila með 3 bíla eða 4 bíla og fleiri minnkar um 1% stig hvert.
  • Hlutfall ferða í Reykjavík farnar með Strætó er 6%, sem er það sama og árið 2019.