73% allra ferða farnar í einkabíl á höfuðborgarsvæðinu

Umfangsmikil könnun á ferðavenjum íbúa höfuðborgarsvæðisins fór fram í október 2017. Niðurstöður liggja nú fyrir og voru kynntar í umhverfis- og skipulagsráði  Reykjavíkurborgar í gær. Ferðamátaval Reykvíkinga breytist ekki mikið frá fyrri könnunum en sýnir nú almennan vöxt í samgöngum. 

Í Reykjavík voru 73% allra ferða farnar á einkabíl samkvæmt könnuninni, 7% á reiðhjóli og 4% ferða voru farnar með strætisvögnum. Innstigum í strætisvagna á höfuðborgarsvæðinu fjölgaði úr 9,0 milljónum árið 2011 í 11,7 milljónir árið 2017.

Gallup gerði sambærilega ferðavenjukönnun árið 2002 en frá árinu 2011 hefur slík könnun verið framkvæmd á þriggja ára fresti. Í úrtakinu nú voru um 14.600 íbúar höfuðborgarsvæðisins á aldrinum 6-80 ára. Íbúar fara, samkvæmt könnuninni, að meðaltali 4,1 ferð á virkum degi. Af því má leiða að um 217 þúsund íbúar svæðisins fari því samtals um 890 þúsund ferðir á hefðbundnum virkum degi.

Ferðir á höfuðborgarsvæðinu

Fyrir höfuðborgarsvæðið í heild eru niðurstöður þær að ferðamátaval breytist lítið frá fyrri könnunum. Samkvæmt könnuninni voru 76% allra ferða á höfuðborgarsvæðinu farnar með einkabíl og 4% með strætisvögnum, þetta hefur því lítið breyst frá 2011 og 2014. Íbúar höfuðborgarsvæðisins fóru um 20% ferða sinna gangandi og hjólandi.

Áhugavert er að sjá að samkvæmt könnuninni haustið 2017 jókst hlutdeild hjólreiða úr 4% í 6% frá könnun 2014. Það jafngildir því að íbúar höfuðborgarsvæðisins hafi farið yfir 50 þúsund ferðir á reiðhjóli á venjulegum degi í október 2017.

Mikill vöxtur í samgöngum

Íbúum á höfuðborgarsvæðinu hefur fjölgað um 7% frá árinu 2011 samkvæmt tölum Hagstofunnar en því fylgir óhjákvæmilega vöxtur í samgöngum. Eins fylgir vöxtur í samgöngum þeirri miklu fjölgun ferðamanna sem átti sér stað á síðustu árum.

Innstigum í strætisvagna á höfuðborgarsvæðinu fjölgaði úr 9,0 milljónum árið 2011 í 11,7 milljónir árið 2017. Það er um 30% aukning sem er langt umfram íbúafjölgun. Samkvæmt talningum Vegagerðarinnar á þremur föstum talningarstöðum á stofnvegakerfinu jókst meðalumferð á dag (ÁDU) um tæplega 30% frá 2011 til 2017. Það hefur því orðið mikill vöxtur í samgöngum á síðustu misserum.

Í skýrslunni Ástandsvísar – þróun samgangna 2011-2015 sem unnin var fyrir sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og Vegagerðina má finna samantekt á tölfræði yfir þróun samgangna síðustu ár. Sú skýrsla er aðgengileg hér. Von er á skýrslu með uppfærðum ástandsvísum nú í vor.

Ferðamátaval Reykvíkinga breytist ekki mikið frá fyrri könnunum. Í Reykjavík voru 73% allra ferða farnar á einkabíl samkvæmt könnuninni og 4% ferða voru farnar með strætisvögnum. Hlutdeild hjólreiða í ferðum Reykvíkinga fer hækkandi var 7%, hækkaði úr 6% árið 2014 og 5% árið 2011. Íbúar fóru um 16% ferða sinna gangandi sem er sama hlutfall og árið 2011 en það var 18% árið 2014. Nefna má að 12% hjóla allt árið um kring, 46% hjóla hluta úr ári en 42% hjóla aldrei.

Eins og fyrri kannanir sýna er umtalsverður munur á ferðamátavali eftir hverfum borgarinnar. Íbúar í Vesturbæ og Hlíðum fóru 10% ferða sinna hjólandi og 20-24% ferða sinna gangandi. Hlutdeild einkabíla í ferðum íbúa miðborgar, Hlíða og Vesturbæjar er samkvæmt könnuninni á bilinu 57% til 65%. Í öðrum hverfum borgarinnar er hlutdeild einkabíla meiri.   

Könnunin var gerð á miðvikudögum á tímabilinu 4. október- 17. nóvember 2017. Hún var gerð fyrir sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og Vegagerðina og markmiðið að kanna ferðir íbúa höfuðborgarsvæðisins. Í úrtaki voru 14.561 íbúar höfuðborgarsvæðisins á aldrinum 6-80 ára, handahófsvaldir úr þjóðskrá og svarhlutfall var 41.6%.