760 milljónum króna varið til sértækra umferðaröryggisaðgerða

Í ársskýrslu Vegagerðinnar 2021 um framkvæmd umferðaröryggisáætlunar er að finna ýmsar áhugaverðar upplýsingar um sértækar aðgerðir sem snúa meðal annars að sjálfvirku hraðaeftirliti, kynningum og fræðslu til almennings og eyðingu svartbletta, umhverfi vega og uppsetningu vegriða. Þessar aðgerðir eiga að leiða til fækkunar slysa og lækkunar kostnaðar samfélagsins af umferðarslysum.

Skýrslan um framkvæmd umferðaröryggisáætlunar sem nú er lögð fram í sextánda sinn er unnin í samvinnu Vegagerðarinnar, Samgöngustofu, Ríkislögreglustjóra og innviðaráðuneytis. Í henni er gerð grein fyrir framkvæmd og árangri aðgerða en þær skiptast í fjóra flokka: Vegfarendur, vegakerfi, ökutæki og stefnumótun, rannsóknir og löggjöf.

Í heildina var 759,3 m.kr. varið í þessi verkefni árið 2021. Þar af lagði Vegagerðin til 684 m.kr. í verkefni sem tengjast sjálfvirku hraðaeftirliti, eyðingu svartbletta, lagfæringar á umhverfi vega og uppsetningu vegriða, til átaks vegna merkinga við einbreiðar brýr og gerð undirganga fyrir búfé og hvíldarsvæði við þjóðvegi.

Þess skal geta að stærri umferðaröryggisverkefni, svo sem aðskilnaður akstursstefna, eru ekki hluti af umferðaröryggisáætlun heldur felldar inn í stærri verkefni samgönguáætlunar. 

Í skýrslunni kemur fram að meðal stærstu útgjaldaliða umferðaröryggisáætlunar 2021 má nefna að 23,1 m.kr. var varið í uppbyggingu sjálfvirks hraðaeftirlits, viðhaldi þess og reksturs, 15 m.kr. í úrvinnslu gagna úr sjálfvirkum löggæslumyndavélum, 48,5 m.kr. til auglýsinga, kynninga og fræðslu til almennings og 6,9 m.kr í fræðslu til barna og ungmenna. Stærsti útgjaldaliðurinn er eyðing svartbletta, umhverfi vega og uppsetning vegriða fyrir 620 m.kr.