Álagning eldsneytis í júlí slær met

Í framhaldi af frétt á FÍB vefnum í síðustu viku um okur álagningu á eldsneyti hér á landi hefur eldsneytisverð lækkað bæði hér á landi og í Danmörku. Það er rétt að á sama tíma og verð á heimsmarkaði hefur lækkað hefur gengi íslenskrar krónu gagnvart Bandaríkjadal lækkað. Meðalgengið í júlí er 4,2% yfir meðalgenginu í júní. Á sama tíma hefur meðal heimsmarkaðsverð á bensíni í Norður-Evrópu, það sem af er júlí, fallið um 16% samanborið við meðal kostnaðarverð í júní.

 Lækkunin á íslenska markaðnum hefur verið frá 1,50 krónum upp í 1,70 krónur á lítra af bensíni á dýrari útsölustöðunum eða úr 344,9 krónum hjá N1 niður í 343,2 krónur.  Mesta bensínlækkunin var á ,,ódýrari” stöðvunum hjá Atlantsolíu eða 4,8 krónur á lítra. Reyndar var Atlantsolía þar með að fara niður í sambærileg verð og eru hjá ÓB og Orkunni sem lækkuðu um 1,7 til 1,8 krónu á sama tíma.

Díslilítrinn hjá olíufélögunum hefur lækkað heldur meira eða frá 2,9 krónum á lítra í 4,2 krónur. Sem dæmi þá er algengasta dísillítraverðið hjá N1 núna 337,9 krónur en var 340,9.

Það er athyglisvert að sjá að verð á bensín- og dísillítranum hefur ekkert hreyfst hjá Costco frá miðjum júlí. Munurinn á milli Costco og ,,ódýru” stöðvanna hefur sjaldan verið minni og spurning hvort álagningarstefnu Costco hefur verið breytt til að aðlagast betur fákeppninni á íslenska markaðnum.

Þessi viðbrögð íslensku félaganna er langt undir verðbreytingum á sama tíma á danska markaðnum. Bensínlítrinn hjá Q8 í Danmörku hefur lækkað um 0,40 DKK eða 7,50 íslenskar krónur og dísillítrinn um 0,60 DKK sem er ríflega 11,20 krónur íslenskar. Lækkunin á danska markaðnum er sem fyrr í samræmi við verðbreytingar á heimsmarkaðsverði á bensíni og dísilolíu á Norður-Evrópumarkaði.

Nýlega birti Kjarninn athyglisverða fréttaskýringu um olíumarkaðinn. Þar segir m.a. : ,,Hærra bensínverð er einn af þeim þáttum sem drífa áfram verðbólgu, sem mælist nú 9,9 prósent. Til að reyna að hemja hana hefur Seðlabanki Íslands hækkað stýrivexti sína skarpt á skömmum tíma, upp í 4,75 prósent, og væntingar eru um að það hækkunarferli haldi áfram í næsta mánuði.”

Mun fákeppni með olíu á Íslandi verða hvati til stjórnvalda um opinbert verðlagseftirlit á viðskipti með þessa nauðsynjavöru þar sem olíufélögin virðast ekki kunna sér hóf?

Eldsneyti í júlí

 Þetta línurit sem fylgir fréttinni er frá Hagstofu Íslands og sýnir glögglega þá freystingu að halda uppi hárri álagningu á eldsneyti yfir sumarmánuðina. Júlí er nokkuð árvist metsölumánuður í magni.