Bílaskattar hækka um áramót

skattahækkun um ríflega 2 milljarða króna á milli ára
skattahækkun um ríflega 2 milljarða króna á milli ára

Hækkun eldsneytisgjalda ætti að skila ríkissjóði auknum tekjum upp á um 1,6 til 1,7 milljarða króna árið 2017. Einnig stendur til að hækka svokallað bifreiðagjald, sem er lagt á bíla miðað við losun á CO2 og innheimt með tveimur greiðslum árlega um 4,7%.  Hækkun bifreiðagjaldsins á að skila ríkissjóði um 350 m.kr. í auknar tekjur.  Samtals er þetta skattahækkun um ríflega 2 milljarða króna á milli ára.  Aðeins hluti þessara skatta og gjalda rennur til uppbyggingar vega.

FÍB hefur sent Alþingi athugasemdir vegna fyrirliggjandi frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2017.  Hækka á eldsneytisgjöld verulega eða um 4,7% til 6,1%. Um er að ræða nærri 200% hækkun umfram 2,1% verðbólgu liðins árs. 

Hækkun eldsneytisgjalda ætti að skila ríkissjóði auknum tekjum upp á um 1,6 til 1,7 milljarða króna árið 2017. Einnig stendur til að hækka svokallað bifreiðagjald, sem er lagt á bíla miðað við losun á CO2 og innheimt með tveimur greiðslum árlega um 4,7%.  Hækkun bifreiðagjaldsins á að skila ríkissjóði um 350 m.kr. í auknar tekjur.  Samtals er þetta skattahækkun um ríflega 2 milljarða króna á milli ára.  Aðeins hluti þessara skatta og gjalda rennur til uppbyggingar vega.

Almennt vörugjald af bensíni fer úr 25.60 krónum á lítra í 26,80 krónur sem er hækkun um 1,20 krónur á lítra (4,7%).  Sérstakt vörugjald af bensíni sem oft er kallað bensíngjald á að fara úr 41,30 krónum á lítra í 43,80 krónur sem er hækkun um 2,50 krónur eða 6,1%.  Loks hækkar kolefnisgjaldið á bensín úr 5,25 krónum á lítra í 5,50 krónur sem er 4,8% hækkun.  Ofan á þessi gjöld leggst VSK þannig að skattar á hvern bensínlítra hækka um 4,90 krónur um áramótin að óbreyttu.

Olíugjald sem lagt er á dísilolíu hækkar úr 57,40 krónum á lítra í 60,10 krónur eða um 2,70 krónur sem er ríflega 4,7% hækkun.  Kolefnisgjaldið á dísilolíu hækkar úr 6 krónum á lítra í 6,30 krónur eða 5%.  Samtals hækka skattar á hvern dísilolíulítra um 3,72 krónur með virðisaukanum um áramótin.

Í þessu frumvarpi til fjárlaga er einnig boðaður verulegur samdráttur í uppbyggingu og viðhaldi vega miðað við samgönguáætlun fyrir árin 2015 til 2018 sem samþykkt var á Alþingi í október 2016. Þetta er gert þrátt fyrir óvenju mikinn vöxt í umferð um vegi landsins.

Gera má ráð fyrir að tekjur ríkissjóðs af bílum og umferð séu um 70 milljarðar króna. Örugg umferð varðar alla og skilar sér ríkulega til alls samfélagsins. Uppbygging vegakerfisins er ekki bara öryggismál heldur einnig byggða- og atvinnumál.

Vegakerfið er að grotna niður vegna aukins umferðarþunga og uppfyllir víða ekki lágmarks öryggiskröfur.  Það þarf þjóðarsátt um uppbyggingu innviða og FÍB hvetur Alþingi til dáða í þeim efnum.