Danskt tryggingafélag sem syndir gegn straumnum

 Eins og á Íslandi hefur tjónum í umferðinni í Danmörku verið að fækka undanfarin ár og tjónaútgreiðslur tryggingafélaga vegna umferðarslysa minnkað að sama skapi. Og ekki ósvipað og hér á landi nota tryggingafélögin svigrúmið til að bæta hag – ekki vátryggjenda – heldur hluthafa -  með hærri og hærri arðgreiðslum til þeirra. Viðskiptavinirnir standa hins vegar óbættir hjá garði og eru áfram rukkaðir um óeðlilega há og jafnvel hækkandi iðgjöld miðað við tjónatíðni. Í Danmörku sker eitt tryggingafélag sig úr með því að endurgreiða tryggingatökum „oftekin“ iðgjöld í takti við fækkandi tjón og lætur þannig viðskiptavinina fyrst og fremst njóta góðs af batanum. Það heitir GF Forsikring. Það er Motormagasinet í Danmörku sem greinir frá þessu.

Motormagasinet gagnrýnir dönsku tryggingafélögin harðlega fyrir að skófla inn peningum úr vösum vátryggjenda í formi iðgjalda sem séu löngu komin úr takti við tjónatíðnina. Þannig hafi hlutfall tjónagreiðslna tryggingafélagsins Tryg miðað við iðgjöld lækkað milli áranna 2010-1014 úr 80 prósentum niður í 67,8 prósent. Þá greinir viðskiptakálfur dagblaðsins Berlingske frá því að á sama árabili hafi þetta hlutfall tjóna og iðgjalda hjá tryggingafélaginu Topdanmark lækkað úr 75,5 í 69,3 prósent. En í stað þess að lækka iðgjöldin hafi félagið hækkað verulega arðgreiðslur til hluthafa. Sömu sögu sé að segja af öðrum tryggingafélögum – nema GF Forsikring.

Hjá GF Forsikring eru það tryggingatakarnir en ekki hluthafar sem skipta með sér arðinum af  færri umferðartjónum. Tjónunum hefur fækkað stöðugt og í fyrra, árið 2014, voru þau það fá að félagið endurgreiddi sl. föstudag ökutækjatryggjendunum jafnvirði samtals 2,6 milljarða ísl.kr.  Forstjóri GF segir í frétt frá félaginu að endurgreiðslan hafi numið að meðaltali rúmlega 15 þúsund ísl. kr á hvern vátryggjanda. Upphæðin er um það bil 17 prósent af þeirri upphæð sem tryggjendurnir höfðu greitt í iðgjöld fyrir árið 2014. „Það eru vátryggjendurnir sem eiga þetta tryggingafélag“ segir forstjórinn; Bjarne Toftlund. Það viti þeir sjálfir vel og geri sér grein fyrir því að ef þeir aki skynsamlega þá minnki líkurnar á slysum og óhöppum. Tryggingafélagið leggi sig svo fram um að styrkja ýmisleg verkefni sem líkleg eru til að efla góða umferðarmenningu. „Við trúum á valddreifingu og gagnsemi náinna og góðra samskipta  við viðskiptavinina og að vera sem næst þeim. Þessvegna rekum við 32 útibú um allt landið gagnstætt hinum tryggingafélögunum sem leggja áherslu á fáar og stórar viðskiptamiðstöðvar.“