Drög að reglugerð um umferðarmerki

Drög að reglugerð um umferðarmerki og notkun þeirra hafa verið birt í samráðsgátt stjórnvalda til umsagnar. Allir hafa tækifæri til að senda inn umsögn eða ábendingar en frestur til að skila umsögn er til og með 11. ágúst 2022 að því er fram kemur í tilkynningu frá innviðarráðuneytinu.

Reglugerðardrögin innihalda lýsingar á umferðarmerkjum, umferðarljósum, hljóðmerkjum og öðrum merkjum á eða við veg til stjórnunar á eða leiðbeiningar fyrir umferð. Gerðar eru talsverðar breytingar á flokkunarkerfi umferðarmerkja, m.a. til einföldunar og í því skyni að samræma við alþjóðlega staðla.

Í drögunum er lagt til að tekin verði upp á fimmta tug nýrra umferðarmerkja, á annan tug nýrra yfirborðsmerkinga og tvenn ný umferðarljós. Þá er lagt til að gera breytingar á útliti á fimmta tug merkja og að fella á brott á sjöunda tug merkja. Markmiðið er að merking umferðarmerkja verði gerð skýrari, orðalag samræmt og tilmæli til veghaldara færð í viðauka. Í viðaukum er fjallað um hvernig veghaldari skuli nota umferðarmerki, þar á meðal um kröfur til tæknilegrar útfærslu og uppsetningar.

Innviðaráðherra skipaði starfshóp til að vinna reglugerðardrögin. Hópurinn var skipaður fulltrúa Vegagerðarinnar sem leiddi hópinn og fulltrúum ráðuneytisins, Samgöngustofu, lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, Reykjavíkurborgar og Sambands íslenskra sveitarfélaga. Við vinnuna hafði starfshópurinn m.a. hliðsjón af ákvæðum sáttmála Sameinuðu þjóðanna um umferðarmerki og umferðarljós frá 1968 auk þess sem litið var til regluverks á öðrum Norðurlöndum.

Flokkun umferðarmerkja og helstu breytingar

 • Viðvörunarmerki (100)
  • Fjögur ný merki eru kynnt; til að vara við holum, skertri sýn vegna veðurs, umferðartöfum og slysi.
  • Fleiri myndmerki verða í boði til að vara við dýrum í umferð, m.a. nýtt merki með kanínum.
 • Forgangsmerki (200)
  • Kynnt er nýtt merki fyrir fléttuakstur.
 • Bannmerki (300)
  • Flokkur bannmerkja tekur óverulegum breytingum frá gildandi reglugerð.
 • Boðmerki (400)
  • Flokkur boðmerkja tekur minniháttar breytingum frá gildandi reglugerð.
 • Sérreglumerki (500)
  • Þetta er nýr flokkur með merkjum sem ætlað er að mæla með bindandi hætt fyrir um sérstakar reglur eða takmarkanir fyrir umferð, aðrar en með forgangs, bann- eða boðmerkjum.
  • Ný merki eru kynnt fyrir göngugötur, annars vegar göngugata og göngugata endar
  • Einnig lagt að skoða upptöku merkja fyrir hjólagötur, annars vegar hjólagata og hjólagata endar.
  • Nýtt merki er kynnt fyrir gjaldskyld bifreiðastæði og svæðismerkingar biðreiðastæða.
 • Upplýsingamerki (600)
  • Undir þessum flokki verða eingöngu merki til upplýsinga fyrir vegfarendur en kveða ekki á um skyldu eða bann við tiltekinni háttsemi. Af þeim sökum færast þó nokkur merki úr gildandi reglugerð í flokk sérreglumerkja.
  • Ný merki eru kynnt fyrir meðalhraðaeftirlit, eftirlitsmyndavél, rafræna gjaldtöku og neyðarútgang.
  • Fleiri útfærslur eru kynntar af merki fyrir botngötu.
 • Vegvísar og þjónustumerki (700).
  • Þessi merki sameinast nú í einum flokki.
  • Ný merki eru kynnt, t.d. ferðamannastaður með vörðu og staður á heimsminjaskrá Sameinuðu þjóðanna.
 • Undirmerki (800)
  • Nokkur ný merki kynnt, s.s. um ummferð hjólandi vegfarenda í báðar akstursáttir, umferð hópferðabifreiða í almenningsakstri úr báðum áttum og hált í bleytu.
 • Önnur merki (900)
  • Óverulegar breytingar eru gerðar á flokki annarra merkja.
 • Yfirborðsmerkingar (1000)
  • Gerðar eru tilllögur um nýjar yfirborðsmerkingar tengdar hjólreiðum, hjólabox, hjólaþverun og hjólavísar. 
 • Umferðarljós og hljóðmerki (1100)
  • Lagt er til að taka upp ný umferðarljós fyrir hjólandi vegfarendur.
  • Veitt er heimild til að sýna bæði reiðhjól og mann saman á umferðarljósi.