Lagt til að ívilnun vegna rafmagnsbíla verði aukin í 20 þúsund bifreiðar

Að frumvarpi sem fjármálaráðherra- og efnhagsmálaráðaherra hefur birt í samráðsgátt stjórnvalda er lagt til að hámarksfjöldi rafmagmsbifreiða sem geta notið ívilnunar frá virðisaukaskatti verði aukinn úr 15 þúsundum bílum í 20 þúsund.

Fram kemur að mati ráðuneytisinsmyndi fjölgun undanþága frá virðisaukaskatti fyrir fimm þúsund rafmagnsbifreiðar til viðbótar við þær 15 þúsund sem heimild er fyrir í gildandi lögum hafa í för með sér mikið tekjutap fyrir ríkissjóð á árunum 2022 og 2023. Að óbreyttri hámarksfjárhæð á hvern bíl er talið að tekjutapið gæti numið 5,7 milljörðum króna.

Hámarksfjárhæð á hvern bíl lækki úr 1.560 þús. í 1.320 þús. Í frumvarpinu er einnig lagt til að núverandi hámark á niðurfelldum virðisaukskatti á hvern rafmagnsbíl verði lækkað á hvern bíl úr 1.560.000 kr í 1.320.000 kr. Þetta á að mati ráðuneytisins að verða til þess að tekjutapið af breytingunum í heild verði um 200 milljónum kr. minna en ella. Í heild má því búast við 5,5 [milljarða kr.] tekjutapi vegna beggja framangreindra tillagna. Áætlað er að það nemi 2,4 milljörðum kr. árið 2022 og 3,1 milljarði kr. árið 2023,“ að því er fram kemur í greinargerð þar sem mat er lagt á fjárhagsáhrif frumvarpsins.

Enn fremur eru lagðar til breytingar á heimild til undanþágu frá virðisaukaskatti við endursölu á vistvænum bifreiðum, m.a. um að hún verði ekki bundin við að ökutækið sé þriggja ára eða yngra á söludegi. Að mati ráðuneytisins gæti þessi breyting leitt til tekjutaps fyrir ríkið allt að 100 milljónir kr. á árinu 2022 og allt að 150 milljónir kr. á árinu 2023. Rafbílar eru í dag 4,8% af bílaflotanum og fer hlutdeild þeirra mjög fjölgandi. Í fólksbifreiðaflota landsmanna eru nú hreinorkubifreiðar, þ.e. rafmagns- og vetnisbifreiðar, og tengiltvinnbifreiðar samtals 11,5% af heildarfjölda skráðra bifreiða í umferð. Þar af eru rafmagnsbifreiðar 4,8% og tengiltvinnbifreiðar 6,7%.

Fram kemur að vegna orkuskipta í samgöngum sé talið nauðsynlegt að auka enn meira hlutdeild rafmagnsbifreiða í umferð og því sé nú lagt til að hækka fjöldatakmörkun rafbíla sem geta notið ívilnunar frá virðisaukaskatti. Af 4.501 rafmagnsbifreið sem fékk ívilnun í fyrra fengu tæplega fjögur þúsund virðisaukaskattinn felldan niður að fullu.