Lexus bilar minnst

http://www.fib.is/myndir/Lexusbilarminnst.jpg
Lexus - bilar minnst.


Vélarbilanir eru sjaldgæfastar í Toyota Camry og Hyundai Getz. Algengastar eru þær í Land Rover Freelander.Vélarbilanirnar eru aðallega þær að tímareim eða -keðja slitnar eða heddpakning gefur sig. Viðgerðir eru mis dýrar eftir því hvaða bílategund á í hlut. Dýrustu viðgerðirnar eru á Porsche. Vélabilunum hefur fjölgað um 47% frá árinu 2001. Þetta er meðal niðurstaðna í skýrslu um bilanir í bílum sem hafa verið bilanatryggðir hjá sænsku tryggingafélagasamsteypunni Länsförsäkringar.

Skýrslan sýnir að gangverkið í japönskum bílum bilar síður en í bílum frá öðrum löndum. Þær tegundir sem minnst bila eru þær sömu og í samskonar skýrslu fyrir þremur árum - þær eru Lexus, Toyota og Honda. Þessar bílategundir eru því öruggastar og ódýrastar í rekstri hvað bilanir varðar. Dýrastir eru hins vegar hinir bresku Land Rover Freelander, Rover 200 og Rover 75. Þá hafa tegundirnar Chrysler og Jeep batnað verulega frá 2001 og bilunum í þessum tegundum fækkað.

Árið 2005 var tilkynnt um alls 6022 bilanir til tryggingasamsteypunnar en það er 47% aukning miðað við árið 2001. 43% bilananna 2005 voru vélarbilanir, 18% voru í gírkassa, 15% voru kælikerfi og miðstöð, 12% í stýrisbúnaði, 4% í stýrisbúnaði, 3% í kúplingu og loks 3% í drifi. Sjá nánar á graf-myndunum hér á eftir.
http://www.fib.is/myndir/Bestu.jpg http://www.fib.is/myndir/Verstu.jpg

Myndirnar að ofan sýna til hvaða bíla þarf minnstu til að kosta í viðgerðir og hverja mestu. Myndin að neðan með láréttu súlunum táknar bilanatíðni einstakra tegunda óháð eintakafjölda innan hverrar tegundar. Dökkbláa súlan sýnir niðurstöðurnar úr samskonar könnun 2002. Síðasta myndin sýnir hvað það er sem helst bilar í einstökum bílategundum.

http://www.fib.is/myndir/Bestir-og-verstir.jpg

http://www.fib.is/myndir/Hvad-bilar.jpg