Mengunarmælingarnar tóm vitleysa?

Lítið sem ekkert er að marka niðurstöður mælinga á mengun frá nýjum dísilbílum, bæði fólks og vörubílum. Evrópuráðið ýtir því á það að nýjar reglur um þessar mælingar verði lögfestar hið bráðasta. Nýju reglurnar eiga að tryggja það að mælingarnar, sem bílaframleiðendur sjálfir sjá um, gefi rétta mynd af mengun frá bílunum í raunverulegri notkun sem þær alls ekki gera nú. Sumir bílaframleiðendurnir þumbast hins vegar við og vilja fá lengri aðlögunartíma.

Kirsten Brosbøl umhverfisráðherra Danmerkur hefur mælst til þess að að dönsku fulltrúarnir í bílanefnd Evrópuráðsins greiði atkvæði með innleiðingu nýju reglnanna á fundi nefndarinnar næstkomandi mánudag (26. janúar).

Sérstakar rannsóknir og prófanir hafa leitt í ljós að útblástur natríumoxíðsambanda (NOx) frá nýjum dísilbílum er að meðaltali sjöfalt meiri í raunverulegri notkun bílanna heldur en hann má vera samkvæmt reglum. Þetta þýðir einfaldlega það að flestir dísilbílar sem fengið hafa gerðarviðurkenningu í seinni tíð hefðu alls ekki með réttu átt að fá hana, en fengu vegna þess að þær mælingaaðferðir sem beitt var, voru rangar og gáfu kolrangar niðurstöður.

Þess vegna vill danski umhverfisráðherrann Kirsten Brosbøl, að ný mælingaaðferð og –tækni verði lögfest hið allra fyrsta svo að bílaframleiðendur geti brugðist sem fyrst við og endurbætt bílana og vélarnar þannig að mengunin frá þeim verði innan settra marka. Nokkrir bílaframleiðendur telja það ómögulegt og hafa óskað eftir lengri aðlögunartíma.

Í tillögunum að nýjum mælingareglum og –aðferðum segir að mælingarnar skuli framvegis sýna NOx mengun frá nýjum bílum í raunverulegri notkun. Allir dísilknúnir fólks- og vörubílar sem sótt er um gerðarviðurkenningu fyrir í Evrópu skuli í mengunarpróf og standast lágmarkskröfur laga og reglna áður en gerðarviðurkenning fæst.