N1 blandar vínanda í bensín

Eins og við sögðum frá hér á fréttavef FÍB í þessari frétt sem birtist 22. des. sl. þá blanda íslensku olíufélögin, að Atlantsolíu undanskilinni, vínanda eða etanóli saman við bensínið. FÍB barst í dag svar frá olíufélaginu N1 um hvort og hvernig félagið stendur að þessu hjá sér. Af svarinu má ráða að mönnum er ekki mjög gefið um þessa íblöndun. Félagið sé einfaldlega tilneytt að hlíta lögum nr. 40/2013 sem mæla fyrir um íblöndunina. Svar N1 er svona:

„Svar við grein um vínandablandað bensín

Í umfjöllun Fréttablaðsins þann 30. desember síðastliðinn, um  að hérlendis sé vínanda (etanóli) blandað saman við bensín, er vitnað í frétt af heimasíðu FÍB frá 22. desember síðastliðnum.
 
Að gefnu tilefni teljum við rétt að vekja athygli á því að á Alþingi árið 2013 var pólitísk samstaða um að að skylda söluaðila eldsneytis hérlendis til að blanda endurnýjanlegu eldsneyti í jarðefnaeldsneyti. Er það gert til að draga úr áhrifum útblásturs við brennslu jarðefnaeldsneytis með það að markmiði að draga úr mengun í andrúmslofti. Var ákvæði þetta fest í lög nr. 40/2013.
 
Söluaðilum eldsneytis var með þessu gert skylt að hefja íblöndun frá 1. janúar 2014 þar sem endurnýtanlegt eldsneyti væri minnst 3,5% af orkugildi en frá 1. janúar 2015 skyldi íblöndun nema minnst 5% af orkugildi á því eldsneyti sem notað er til aksturs á vegum (roadfuel). Lög þessi eiga sér tilvísun í tilskipun Evrópusambandsins, sem íslensk stjórnvöld hafa samþykkt að fylgja. N1 hefur farið eftir settum lögum.
 
Til að uppfylla kröfur íslenskra stjórnvalda er beitt sömu aðferðum hérlendis og í nágrannalöndunum en þar er etanól og biodísill notað til íblöndunar. N1 og forveri þess byrjaði að blanda biodísil í dísilolíu árið 2005, fyrst íslenskra olíufélaga, til að minnka útblástur við brennslu jarðefnaeldsneytis.
N1 og forveri þess hefur um árabil blandað fjölvirkum eldsneytisbætiefnum í bensín og dísilolíu til hagsbóta fyrir viðskiptavini, í því skyni að halda eldsneytiskerfum hreinni og skila betri árangri en fæst án íblöndunar.
 
Varðandi kröfur yfirvalda um íblöndun er mikilvægt að vekja athygli á því að grunnástæðan er sú sama og var rætt um á umhverfisráðstefnunni í París í lok nóvember og flestar þjóðir heims hafa gengist undir að fylgja; að draga úr mengun m.a. vegna jarðefnaeldsneytis.
 
N1 leggur ríka áherslu á að uppfylla kröfur um umhverfisvernd og hefur því um árabil gengið lengra til að draga úr mengun, en krafist hefur verið af yfirvöldum. Þeim sem vilja kynna sér málið betur er bent á að kynna sér lög nr. 40/2013.“