Stefna að nýju stafrænu evrópsku ökuskírteini

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins lagði í byrjun mars fram tillögur um að einfalda viðurkenningu ökuskírteina á milli aðildarríkjanna með innleiðingu stafræns ökuskírteinis og um frekari samhæfingu umferðarreglna.

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt að hefja undirbúning að því að taka upp stafrænt ökuskírteini. Stafræna ökuskírteinið á að verða aðgengilegt í miðlægu skráningarkerfi. Nýja skírteinið mun draga verulega úr möguleikum brotlegra ökumanna að komast undan sektum og öðrum viðurlögum vegna umferðarlagabrota utan heimalandsins. Með svona breytingum mun ökumaður sem er sviptur ökuleyfi í einu landi missa ökuleyfið í öllum aðildarlöndum ESB og sennilega mun það ná til evrópska efnahagssvæðisins sem Ísland er aðili að.

Framkvæmdastjórnin stefnir að því að bæta öryggi allra vegfarenda og styðja framtíðarmarkmið ESB um núllsýn, þ.e. engin dauðsföll í umferðinni árið 2050. Yfir 20.000 létust í umferðarslysum í aðildarríkjunum á síðasta ári (2022) og af þeim voru óvarðir vegfarendur fjölmennastir.

Til stendur að samhæfa ýmiss ákvæði í umferðarlögum aðildarríkjanna. Meðal þess er að þeir sem standast ökupróf fái ökuskírteini til bráðabirgða, a.m.k. fyrstu tvö árin, áður en þeir fá útgefið fullnaðarskírteini. Setja á sameiginlegar reglur um núll prósent alkóhól í blóði ökumanna með bráðabirgðaskírteini. Samhæfa á reglur um æfingaakstur og auka meðvitund ökunema fyrir öðrum í umferðinni og þá sérstaklega óvörðum vegfarendum. Markmið þessara breytinga er að auka öryggi gangandi vegfarenda, hjólreiðafólks og notenda rafskúta.

Stafræn ökuskírteini auðvelda gagnkvæma viðurkenningu á ökuskírteinum innan aðildarríkja ESB og það verður auðveldara og ódýrara að endurnýja eða skipta út ökuskírteini með rafrænum hætti.

Í tillögum framkvæmdastjórnarinnar er einnig lagt til að ökumenn frá löndum þar sem umferðarmenning og umferðaröryggi er með svipuðum hætti og í Evrópu geti fengið ESB-ökuskírteini. Annað hvort án viðbótar þjálfunar eða prófa eða með því að standast ákveðin samræmd skilyrði.

Tillögurnar verða nú teknar fyrir í Evrópuþinginu og Evrópuráðinu í samræmi við hefðbundna innleiðingu á löggjöf innan ESB.