Stóð af lausum hrossum í rekstri er aðför að umferðaröryggi

Ólafur Kr. Guðmundsson tæknistjóri EuroRAP var nýlega í gagnaöflunarferð á Suðurlandi og tók þá myndirnar sem fylgja þessari frétt. 

,,Ég sá eitt stóð við Gaukshöfða fyrir viku og í fyrradag voru þrjú eða fjögur stóð á ferðinni við Laugarvatn og á Biskupstungnabraut. Í öllum tilfellum urðu umferðartafir, hættuástand og fullt af erlendum ferðamönnum á bílaleigubílum sem vissu ekki hvaðan á sig stóð veðrið.”

Ólafur sagðist ekki skilja afhverju það viðgengist að vera með stóð af lausum hestum í rekstri á og við helstu ferðamannaleiðir á háannatíma. Nær væri að gera þetta á kvöldin, snemma á morgnana eða nóttunni. Hann sagði eðlilegast að fá leyfi fyrir þessum rekstri og æskilegt væri að gera þetta í samráði við lögreglu.

Við búum við það hér á landi að sumt í lögum og reglum fylgir ekki breyttri tækni, samgöngum og samfélagþróun. Meðal þess er hestaumferð eftir þjóðvegum og á vegsvæðum þeirra. Á sumum landssvæðum er lausaganga búfjár ekki bönnuð og víða eru girðingar ekki fjárheldar eða ekki til staðar. Almenna reglan er ennþá sú að hestaumferð eftir þjóðvegum er heimil (með undantekningum) utan þéttbýlis. Með vaxandi umferð, bundnu slitlagi á þjóðvegum og auknum ferðahraða bíla má hins vegar segja að útilokað sé að ríðandi umferð og rekstur hrossa sé á og við akvegi.

Hrossaumferð innan um umferð ökutækja hefur í för með sér óeðlilega áhættu fyrir dýr og menn. Bundið slitlag á vegi hentar ekki fyrir umferð hesta bæði útfrá velferð dýranna og einnig vegna endingar slitlagsins. Þarna geta ákvæði laga um dýravernd og meðferð dýra átt við. Almenn ákvæði t.d. um að gæta varúðar og gæta þess að valda ekki skemmdum á vegamannvirkjum gilda um hestaumferð eins og aðra umferð um vegi (vegalög) og brot gegn lögunum geta varðað sektum og skapað bótaábyrgð.

Umferð hestamanna um þjóðvegi sætir almennum takmörkunum og telja verður heimilt samkvæmt umferðarlögum að takmarka eða banna umferð hestamanna um tiltekinn þjóðveg, t.d. vegna umferðaröryggis