Tímamót í miðlun upplýsinga um samgöngur

Vegvísir.is er nýr gagnvirkur upplýsingavefur samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis. Vefnum er ætlað að vera leiðarvísir almennings að lykilupplýsingum um samgöngur, fjarskipti og byggðamál. Vegvísir markar tímamót með nýstárlegri framsetningu á opinberum gögnum, en þar verður hægt að fylgjast með fjármögnun, framvindu og árangri í yfir 500 verkefnum og stöðu 60 árangursmælikvarða.

Á vefnum eru upplýsingar um markmið, aðgerðir, fjármagn, framvindu og árangur í þremur lykiláætlunum ráðuneytisins – samgönguáætlun, fjarskiptaáætlun og byggðaáætlun. 

Sigurður Ingi Jóhannsson, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, opnaði vefinn formlega á kynningarfundi um Vegvísi í gær og sagði af því tilefni afar þýðingarmikið að efla stafræna þjónustu og veita enn betri aðgang að opinberum gögnum. Það er því sérstakt gleðiefni að geta nú gefið fólki kost á að fylgjast með fjölmörgum verkefnum og framkvæmdum hins opinbera á sviði samgangna, fjarskipta og byggðamála á nýjum og glæsilegum upplýsingavef.

Á Vegvísi er hægt að skoða markmið, einstök verkefni, raunstöðu þeirra og þá mælikvarða sem notaðir eru til að meta árangurinn. Á einfaldan hátt er hægt að sjá að hverju er verið að vinna í samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu og fagstofnunum sem undir það heyra.

Kortasjá er sögu ríkari

Hægt er að skoða aðgerðir og framkvæmdir ýmist á korti (kortasjá) eða í lista (aðgerðayfirlit). Hægt er að kalla fram ýmsar upplýsingar eftir áætlunum og leitarskilyrðum. Til að fá fram ítarlegri upplýsingar um hverja aðgerð er smellt á viðeigandi tákn á kortinu. Þá er hægt að skoða allar upplýsingar og framvindu verkefna eftir landshlutum.

Þrjár af áætlunum ráðuneytisins; samgönguáætlun, byggðaáætlun og fjarskiptaáætlun eru settar fram á vefnum með mun aðgengilegri hætti en áður. Þær verða áfram aðgengilegar í þingskjölum eins og tíðkast hefur um langt skeið. Stefnt er að því að upplýsingar um verkefni og mælikvarða úr sveitarstjórnaráætlun bætist við fyrr en síðar.

Vegvísir mun sýna hvað er á áætlun og hvaða árangri hefur verið náð. Vegvísir sýnir stöðu á aðgerðum; hvort aðgerð sé lokið, hún hafin eða ekki. Vegvísir sýnir hvar á landinu aðgerðir og framkvæmdir eiga sér stað með nákvæmu hniti. Einnig hvernig fjármagn skiptist, í hvaða aðgerðir og til hvaða svæða. Skoða má landið allt, einstaka landshluta eða afmarkað svæði.

Hægt er að skoða allar áætlanir í einu, einstaka áætlun eða tiltekinn hluta af áætlun. Sem dæmi er hægt að skoða allar aðgerðir byggðaáætlunar á landsvísu, eingöngu aðgerðir byggðaáætlunar á Vestfjörðum eða tiltekna tegund aðgerða byggðaáætlunar á Vestfjörðum t.d. styrki til verslana eða fjarheilbrigðisþjónustu.

Vegvísir er unnin í samstarfi samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis og stofnana ráðuneytisins sem eru: Byggðastofnun, Póst- og fjarskiptastofnun, Rannsóknarnefnd samgönguslysa, Samgöngustofa, Vegagerðin og Þjóðskrá Íslands. Eins veitir Isavia upplýsingar um stöðu verkefna á flugvöllum.