Villandi myndbirting FÍB

Félag íslenskra bifreiðaeigenda stendur nú fyrir ákaflega þörfu umferðarátaki þar sem sjónum er einkum beint að gangbrautum og öryggi gangandi vegfarenda. Í tengslum við herferðina hefur FÍB birt villandi mynd sem tekin er í nágrenni Giljaskóla á Akureyri og hefur Akureyrarbær gert athugasemd við myndbirtinguna. Eftirfarandi var sent framkvæmdastjórn og framkvæmdastjóra FÍB.

Vegna myndbirtingar á heimasíðu FÍB og í Morgunblaðinu 27. ágúst óskar Akureyrarbær eftir að koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum:

"Viðkomandi mynd er tekin við Giljaskóla á Akureyri og sýnir unga stúlku bíða við gönguleið yfir þvergötu. Eins og glögglega má sjá á myndinni þá liggur enginn gangstígur með götunni að vestanverðu (þeim megin sem skólinn er) heldur er gangstígurinn að austanverðu og má greina gangbraut skólabarna að skólanum efst í vinstra horni myndarinnar. Allar gangbrautir og öll aðkoma að Giljaskóla er talin til fyrirmyndar og hönnuð með það eitt fyrir augum að tryggja eins og best verður á kosið öryggi grunnskólabarna. Einnig er vert að vekja athygli á því í þessu sambandi að gangbraut og gönguleið er tvennt ólíkt: Á gangbrautum njóta gangandi vegfarendur forgangs en svo er ekki þegar um almennar gönguleiðir er að ræða. Akureyrarbær fagnar að sjálfsögðu þörfu umferðaröryggisátaki FÍB sem nú stendur yfir en harmar að myndir af nágrenni grunnskóla hér í bæ skuli birtar með svo villandi hætti sem raun ber vitni.

Á meðfylgjandi mynd má sjá merktar gangbrautir þar sem gangandi njóta forgangs að skólanum yfir umferðargötuna Kiðagil. Norðan Borgarbrautar (hægra megin á myndinni) hefst Síðuhverfi sem Síðuskóli þjónar."

 ATHUGASEMD FRÁ FÍB

Vegna fréttar á vefnum www.akureyri.is fimmtudaginn 29. ágúst um villandi myndbirtingu í umferðarátaki FÍB óskar félagið eftir að koma á framfæri eftirfarandi á akureyri.is:

"Gangbraut, já takk umferðarátak FÍB snýst um það að vekja almenning til umhugsunar um öryggi gönguleiða og frágang göngustaða yfir umferðargötur. Samhliða átakinu hefur FÍB boðið fólki að senda ljósmynd af gangbraut eða "gervigangbraut" þar sem úrbóta er þörf. FÍB hefur einnig fengið myndir af gangbrautum sem eru til fyrirmyndar. Sérfræðingar FÍB í umferðaröryggismálum fara yfir myndirnar og munu á næstunni koma ábendingum og athugasemdum á framfæri við ábyrgðaraðila vegamála í sveitarfélögum með ósk um úrbætur.

Slæmar, óljósar eða engar merkingar við skóla og í grennd við þá hljóta að teljast sérstaklega varhugaverðar. Skólabörnin eiga heimtingu á því að að bestu og öruggustu göngustaðirnir yfir umferðargötur séu skilgreindir og  merktir löglega og skýrt, svo ekkert fari á milli mála hjá börnunum sjálfum, né heldur ökumönnum sem um þessar götur aka.

Umrædd ljósmynd af gangvegi nærri Giljaskóla á Akureyri, á gatnamótum Borgarbrautar og Kiðagils, barst FÍB í gegnum Gangbraut, já takk átakið. nánar um átakið hér.

FÍB fagnar því að flestar gangbrautir nærri Giljaskóla séu vel merktar. Í þessu umferðarátaki FÍB er verið að safna ljósmyndum af gönguleiðum en ekki göngusvæðum. Markmiðið er að vekja athygli á öruggum gönguleiðum fyrir almenning og hvetja ábyrgðaraðila vega- og gatnamála til að fjölga öruggum gangbrautum og merkja þær í samræmi lög og reglugerðir.

Sérfræðingar FÍB hafa skoðað umrædda þverun yfir Kiðagil lítillega og ljóst að bæta má merkingar og aðkomu fyrir gangandi umferð á gatnamótunum með öryggi vegfarenda að leiðarljósi.

FÍB óskar eftir góðu samstarfi við Akureyrarbæ og önnur sveitarfélög um öll góð mál með sérstaka áherslu á umferðaröryggismál."