Vinna við Dýrafjarðargöng gengur vel

Vinna heldur áfram við lagningu frárennslis- dren- og ídráttarlagna ásamt brunnum í hægri vegöxl á leggnum frá munna ganganna í Dýrafirði. Að hábungu og á nú eftir að leggja lagnir á um 1000 m kafla. Sem fyrr var unnið við uppsetningu á einangrunarklæðingu til vatnsvarna í göngunum ásamt því að byrjað var að sprautusteypa yfir klæðningarnar.

Fyrsta steypufæran í yfirbyggingu vegskálans í Arnarfirði hefur verið steypt. Þak var einnig steypt í einu tæknirými og gólfplata í öðru. Byrjað er að fylla að vegskálanum í Dýrafirði.

Í Dýrafirði var klárað að leggja neðra burðarlag í veginn á rúmlega 1 km löngum kafla og unnið við frágang á fláum. Sem fyrr var efnisvinnsla í fullum gangi í Arnarfirði og er verið að framleiða efni sem fer í veginn í göngunum.

Búið er að fjarlægja efni undan brúnni yfir Mjólká og er áin nú farin að renna undir brúna. Unnið var við uppslátt á brúargólfi á brúnni yfir Hófsá.