Samkeppniseftirlitið sektar SFF um 20 milljónir króna

Með ákvörðun Samkeppniseftirlitsins, sem birt er í dag, er gerð grein fyrir sátt sem eftirlitið hefur gert við Samtök fjármálafyrirtækja (SFF). Í sáttinni viðurkenna SFF brot gegn samkeppnislögum og fyrirmælum sem hvíla á samtökunum á grundvelli eldri ákvörðunar. Hafa SFF fallist á að greiða 20 milljónir kr. í sekt og grípa til aðgerða sem vinna gegn því að brot endurtaki sig af því er fram kemur í tilkynningu frá Samkeppniseftirlitinu.

Fólust brot SFF í því að samtökin tjáðu sig opinberlega um verðlagsmál vátryggingafélaga sem eiga aðild að samtökunum og héldu uppi vörnum um verðlagsstefnu þeirra í kjölfar gagnrýni Félags íslenskra bifreiðaeiganda (FÍB). SFF fóru þannig með opinbert fyrirsvar varðandi verðlagningu og þjónustu aðildarfyrirtækja sinna sem kom í veg fyrir að aðildarfyrirtækin tækju hvert og eitt til varna um verðlagsstefnu sína með sjálfstæðum hætti. Fólust í þessu samskipti á vettvangi SFF og greinarskrif samtakanna sem birtust opinberlega, dags. 25. maí 2021 og 8. september 2021.

Brotið varðar meðal annars grein eftir Katrínu Júlíusdóttur, framkvæmdastjóra SFF, um verðlagningu tryggingafélaga sem birtist á Vísi í september í fyrra. Um var að ræða viðbrögð við fyrri grein Runólfs Ólafssonar, framkvæmdastjóra FÍB, þar sem hann sakaði tryggingafélögin um að okra á viðskiptavinum sínum. Í kjölfar viðbragða SFF sendi FÍB kvörtun til Samkeppniseftirlitsins vegna málsins.

Ákvæði 12. gr. samkeppnislaga leggja bann við því að hagsmunasamtök fyrirtækja raski samkeppni í starfsemi sinni. Samkvæmt ákvörðun samkeppnisráðs nr. 17/2004 er SFF „óheimilt að fara með opinbert fyrirsvar varðandi verðlagningu og þjónustu aðildarfélaga sinna. Tekur þetta m.a. til umræðu á opinberum vettvangi, um verð og verðbreytingar aðildarfélaga og um kröfur viðskiptavina þeirra um lægra verð eða bætt viðskiptakjör.

Fram kemur í tilkynningunni að eftir að rannsókn Samkeppniseftirlitsins hófst sneri SFF sér til eftirlitsins og óskaði eftir viðræðum um að ljúka málinu með sátt skv. samkeppnislögum. Sátt var undirrituð 21. mars 2022 og í henni viðurkennir SFF að hafa brotið gegn 12. gr. samkeppnislaga og ákvörðun nr. 17/2004.

Brotin réttlæta að ákvarða sektir í máli þessu

Að mati Samkeppniseftirlitsins voru brot SFF þess eðlis að þau réttlæta að ákvarða sektir í máli þessu út frá hámarkfjárhæð sektar á samtökin sjálf (10% af veltu samtakanna) sem nemur um 20 milljónum króna. Hins vegar horfði Samkeppniseftirlitið til þess að SFF óskuðu að eigin frumkvæði eftir sáttarviðræðum, viðurkenndu brot greiðlega og féllust á að grípa til aðgerða sem vinna gegn því að brot endurtaki sig.

Með þessu hafa SSF auðveldað og stytt rannsókn og málsmeðferðina sem hefur jákvæð samkeppnisleg áhrif. Sökum þessa og eðli málsins var ákveðið að beita ekki þeim ákvæðum samkeppnislaga sem heimila að leggja hærri sekt á hagsmunasamtök fyrirtækja en sem nemur 10% af heildarveltu viðkomandi samtaka að því er fram kemur í tilkynningu Samkeppniseftirlitsins.